Ooglidchirurgie of blefaroplastie

Inleiding

Oogleden zijn anatomisch  beschreven delen van het gelaat en bestaan uit een bovenste en een onderste ooglidcompartiment.  Meer in detail beschreven zijn een kleine kringvormige oogspier welke een kraakbeenplaatje en conjunctiva bedekt.  Deze kringspier bedekt eveneens een speciaal type vet.  Het zijn juist deze delen: huid, spier en vet welke bij veroudering uitzakken, rimpels en bulging van vetcompartimenten veroorzaken.
Dit verouderingsproces begint reeds vooraan 30 jaar.

Intake consultatie

Op de eerste raadpleging wordt de ernst van hoeveelheid huid teveel genoteerd.  Wanneer de huidoverhang tot aan de pupil reikt met subjectieve hinder kan een RIZIV-terugbetaling worden aangevraagd.

Verder kijken we naar de positie van de wenkbrauw. De hoeveelheid vet in het ooglidcompartiment wordt eveneens bestudeerd. Zichtstoornissen, het dragen van een bril of lenzen worden ook nagegaan.

Bovenste oogleden: we zullen uitleggen dat na een correctie van bovenste oogleden men meer licht ontvangt, de subjectieve hinder verbetert en men er een mooiere blik op nahoudt.


Wat verbetert nu plastische chirurgie?

Op het bovenste ooglid is blefarochalasis en ter hoogte van het onderste ooglid zijn en huidrimpels en onderhuidse vetbulging beschreven.  In het algemeen zal een correctie van de oogleden een aanleiding geven tot een jongere en opgewekte gelaatsuitdrukking.

De Bulging van vet zal verdwijnen, het teveel aan huid wordt weggenomen, de huid wordt wat strakker aangespannen en zo verdwijnen de voornaamste rimpels.  Dit alles kan gebeuren met minimale littekens.  Ook hiervoor bestaan er verschillende technieken naargelang de afwijkingen van de patiĆ«nt(e).

Meestal kan een ooglidoperatie onder lokale verdoving gebeuren.  Dit is buiten hospitalisatie verband.

Ingreep en ontslag

Bij ontslag is het belangrijk niet op eigen krachten huiswaarts te keren en geen enkele inspanning zelf te doen.Na de ingreep mag wel oogzalf worden gebruikt, maar NOOIT oogdruppels, tenzij na advies van een oogarts.


Nazorg

De hechtingen worden verwijderd na minstens 5 dagen. 

Na de ingreep blijft er een zwelling en verkleuring rond de oogleden voor zeker 1 week.  Gelieve U hiervan te vergewissen en sociale contacten aan te passen.

Het dragen van een grote zonnebril is een mogelijke oplossing.

Complicaties

Deze zijn erg zeldzaam: littekens, persisterende zwelling, oogirritatie en ectropion. 

Zonprotectie voor zes maanden is aangewezen.

Zo U beslist heeft om deze ingreep op een vastgestelde datum te laten uitvoeren, gelieve dan 10 dagen voor de ingreep te stoppen met roken en alle bloed verdunnende medicatie (= Aspirine, Ticlid, Plavix, Marcoumar) te stoppen  7 dagen voor de ingreep.