Wie kan glaucoom krijgen?

Hier kunnen we de risicofactoren in drie groepen verdelen:


1. Oogheelkundige factoren.

Natuurlijk is de oogdruk een van de belangrijkste risicofactoren.
Hoe hoger de oogdruk, hoe groter de kans op glaucoom.

2. Demografische factoren.

Het is bekend dat wanneer glaucoom in de familie voorkomt de kans voor een direct familielid om ook glaucoom te krijgen tot wel 15 maal groter is. 
Het is dan ook van grootste belang patiënten hiervan op de hoogte te brengen zodat familieleden geïnformeerd kunnen worden.
Leeftijd is ook een risicofactor.  Met het stijgen van de leeftijd stijgt ook de kans op glaucoom.

3. Algemeen lichamelijke factoren

Er zijn aanwijzingen dat patiënten met bloedvatproblemen elders in het lichaam een grotere kans hebben op glaucoom.