Waar u altijd aan moet denken

Mensen met glaucoom die onder behandeling zijn bij de oogarts, hoeven niet bang te zijn dat zij blind worden.  De voortgang van het glaucoom is vrijwel altijd te stoppen, maar de gezichtsveld defecten die eenmaal bestaan, kunnen niet worden teruggedraaid.
Glaucoom is geen vorm van kanker, het is geen infectie en is dus niet besmettelijk.

Over het algemeen kunnen de patiënten een normaal leven leiden met weinig beperkingen, maar om een goed effect te bereiken, moeten zij wel op een aantal dingen letten:

• Ga regelmatig op controle bij u oogarts
• Als u bij een arts komt vertel dan altijd dat u medicijnen voor glaucoom gebruikt.
• Zorg dat u altijd voldoende medicijnen bij u heeft. Als de medicijnen op zijn, haal dan meteen nieuwe en wacht niet de volgende afspraak met uw oogarts af.
• Gebruik u medicijnen met regelmaat.  Het tijdstip van toediening komt niet op een kwartier aan, maar u moet niet uren te lang wachten.
• Zorg ervoor dat uw lichaam in goede conditie is.  Zorg voor voldoende lichaamsbeweging.
• Het is raadzaam om eventueel nicotinegebruik te stoppen.  Alcohol kan met mate gedronken worden.
• Vermijd overgewicht en gebruik niet te veel zout.
• Glaucoom komt nogal eens in bepaalde families voor.  Als u zelf glaucoom heeft, adviseer dan u volwassen familieleden regelmatig hun ogen te laten controleren.


Tenslotte:

Indien glaucoom bij u is vastgesteld dan heeft zowel uw behandelde oogarts als ook u zelf een belangrijke taak in de behandeling.  De oogarts zorgt ervoor dat u de juiste behandeling krijgt en controleert of het ziektebeeld zich inderdaad stabiliseert.  Uw taak bestaat eruit dat u de instructies van de oogarts nauwkeurig opvolgt, maar ook dat u eventuele problemen met uw oogarts bespreekt.  Indien u moeite heeft met een behandeling of u denkt bijwerkingen van medicijnen te ondervinden,dan kunt u gerust met u oogarts bespreken.  Deze zal dan bezien of de behandeling gewijzigd mag worden.