Cataract

Wanneer de ooglens vertroebelt, spreekt men van cataract of staar. Dit is een normaal verouderingsverschijnsel van de lens. De behandeling is steeds heelkundig.
Hierbij wordt uw eigen troebele lens vervangen door een nieuwe, heldereĀ  kunstlens van de nieuwste generatie. De sterkte hiervan wordt zo precies mogelijk berekend, om u toe te laten in zoveel mogelijk omstandigheden te kunnen functioneren zonder bril.
De ingreep gebeurt meestal onder druppelverdoving.
Dankzij de huidige techniek blijft u slechts 2 tot 3 uur in het ziekenhuis.
De operatie zelf duurt meestal minder dan een 20 minuten per oog.
De lenskern wordt meestal verwijderd door middel van phaco-emulsificatie. Hierbij wordt door een kleine opening een hol buisje ingebracht in de eigen ooglens. Dit buisje trilt aan heel hoge snelheid. Deze trilling breekt de lens in kleine stukjes, die door het buisje worden weggezogen. Het achterste deel van het kapsel blijft intact. De implantlens wordt ingebracht in het kapsel, op de natuurlijke plaats waar voorheen de eigen lens was.
Dankzij het gebruik van plooibare lenzen, die door een heel kleine insnede worden ingebracht, dienen geen draadjes geplaatst te worden.